Bacheloroppgave: Ketamin-assistert terapi

Våren 2024 hadde jeg min avsluttende praksis som vernepleierstudent på en klinikk som benytter legemidlet ketamin i depresjonsbehandling, og jeg skrev min bacheloroppgave med utgangspunkt i et studentprosjekt jeg gjennomførte ved denne klinikken. Studentprosjektet har én studiedeltaker hvor ketamin ble benyttet i kombinasjon med den atferdsanalytiske behandlingsmetoden «Atferdsaktivering for depresjon» for å undersøke effektiviteten av denne kombinerte behandlingsmetoden for behandlingsresistent alvorlig depresjon. Resultatene viser en 63,2% reduksjon av depressive symptomer etter 8 uker behandling, målt uken før behandlingsstart og uken etter avsluttet behandling.

Tittel på bacheloroppgave: Atferdsaktivering for depresjon i kombinasjon med racemisk ketamin i behandlingen av behandlingsresistent alvorlig depresjon

Bacheloroppgaven kan lastes ned her:

#15 Phra KK

I had the pleasure of meeting Phra KK, a Buddhist monk for about 25 years, during my visit to Monk Chats in Chiang Mai, Northern Thailand. The day prior to recording this episode, my girlfriend and I had the opportunity to engage in a conversation with Phra KK and two younger monks, we talked about various aspects of monk life, and the monks were also curious about Norway and life there.

In this episode Phra KK talks about different aspects of Buddhism; including karma, reincarnation, impermanence, consciousness, the difference between knowledge and wisdom, and the practice of meditation. Thank you Phra KK 🙏

Monk Chats in Chiang Mai offers a range of workshops on Buddhism and meditation. Check out their website for more information: https://www.monkchat.net/

#14 Adrian David Torvund

Adrian er tilbake på podkasten! I denne episoden snakker vi om vinterbading og badstuflåtetur på oslofjorden, vi snakker om den alternative verden og om alternativt livssyn, om Brasiliansk Jiu Jitsu, vi er innom skoleprat, fremtidsplaner og personlig utvikling.

Tusen takk til Adrian for nok en interessant og givende podkastsamtale!

#13 Dag von Schantz

Dag von Schantz er forfatter med en livslang interesse for fenomenet bevissthet og de mystiske aspektene av tilværelsen. Dag har fra en ung alder studert filosofi, religioner, mytologier og mystikk – i sin bok Bevissthet som urgrunn og fragment (2022) tar han med leseren på en reise fra kvantefysikkens fenomener til innvielsesritualer i mystikertradisjoner.

Boken Bevissthet som urgrunn og fragment kan kjøpes hos Norli, Tronsmo bokhandel og Bislett bokhandel.

I 2023 laget Dag og jeg en videoserie på 8 deler hvor de forskjellige kapitlene i boken gjennomgås; denne videoserien er å finne på YouTube kanalen Samtaler om bevissthet.

Tusen takk til Dag for at han med sin formidable retoriske evne og klarhet generøst deler med lesere og lyttere av sine innsikter og kunnskaper.

#12 Anna Jefremova

I denne episoden gjør jeg og Anna Jefremova, som er vert for podkasten Miravoska, en såkalt «podcast collaboration» (et podkast samarbeid) hvor vi har laget en episode som publiseres på våre begges podkaster. Denne samtalen er en oppfølger av episoden vi lagde for omtrent ett år siden på podkasten til Anna.

Tusen takk til Anna for en kul og givende samtale nok en gang; hennes podkast, med mye interessant og engasjerende innhold, er å finne på Spotify.

#11 Anette Morén

Anette er forfatter og lyriker med utdannelse som psykiatrisk sykepleier og gestaltterapeut. Hun ble i 2015 nominert til årets modigste kvinne av magasinet Tara for sin åpenhet omkring vanskelige tema. Anette forteller en sterk historie fra eget liv, og gjennom sine dikt som hun leser ved flere anledninger i denne episoden, formidler hun sine innsikter og budskap med inderlighet og kraft.

Tusen takk til Anette for hennes mot, styrke og formidlingsevne.
Finn ut mer om Anette Morén på hennes nettside: www.barndommen.no

#10 Ellinor Halle

Ellinor Halle er psykosynteseterapeut med 15 års praksis og forfatter av boken Fra frykt til Kjærlighet (2022). I denne samtalen forteller Ellinor om egne livserfaringer og livsutfordringer som førte til erfaringer fra det offentlige helsevesenet og til utforskningen av alternativ filosofi,- tenkning- og helhetlig helse. Hennes dype lengsel var å klare å være den hun er – samt skjønne meningen med sitt liv.

Tusen takk til Ellinor for en interessant og spennende samtale!
Mer om Ellinor på hennes hjemmeside: www.ellinorhalle.no

#9 Marta Thorsheim

Marta Thorsheim er grunnlegger av IoPT (identitets orientert psykotraumeteori – og terapi) Norge og Norsk Traumeterapeut forening. Hun er lærer, veileder, kursholder og forfatter. Marta har over 25 års praksis som psykoterapeut og traumeterapeut, og samarbeider blant annet med Professor Franz Ruppert og Dr. Gabor Maté.

Tusen takk til Marta for en innholdsrik samtale omkring psykotraumer.
Finn ut mer om hennes arbeid på: www.iopt.no

#8 Terapeut, filosof og psykedelisk guide Ole

Terapeut, filosof og psykedelisk guide Ole har mange års erfaring fra arbeid innen psykisk helsevern i det offentlige helsevesenet. I denne samtalen tar vi for oss mange fenomenologiske aspekter ved den psykedeliske opplevelsen. Vi snakker om legalitet, samfunn og kultur i forhold til helse, tradisjonell biomedisin i forhold til psykedeliske medisiner og vi er innom flere aspekter av psykisk helse og folkehelse. Dette er en svært informativ samtale for de som ønsker å forstå mer om hva psykedeliske medisiner er og hvordan de fungerer. Podkast samtaler som dette anser jeg som en del av folkeopplysningen om psykedeliske medisiner brukt som helsefremmende substanser.

Tusen takk til Ole for denne innholdsrike, spennende og lærerik samtalen!