#3 Kjetil Viken

Lærer, foreleser og forfatter Kjetil Viken er førstelektor ved Høgskolen i Innlandet. Han er utdannet vernepleier fra tidlig på 90-tallet, og har en mastergrad i atferdsanalyse fra University of North Texas. Kjetil er forfatter av boken Atferdsanalytisk miljøbehandling (2018) og boken Verdt å vite om utfordrende atferd. I denne samtalen snakker vi om – og litt rundt – atferdsanalyse og miljøbehandling.

Tusen takk til Kjetil Viken for en innholdsrik samtale!