Elefanten i rommet podcast episode #18

Jeg forteller om erfaringer fra eget liv i episode #18 av Elefanten i rommet podcast. www.elefantenirommetpodcast.no

I denne episoden snakker jeg om sår og skader jeg har pådratt meg opp igjennom livet, de dypeste sårene jeg har. Dette gjør jeg i den fulle tro på at måten å virkelige lege sånne type skader på er å få dem frem i lyset, altså bevisstheten, og integrere disse delene til en bevisst og forståelig del av hele seg selv, og til en del av sin sosiale personlighet, som denne podkastepisoden er en bidragsyter til.

Følelser som kan være knyttet til dyp smerte er typisk sinne, skam, oppgitthet, frustrasjon, forvirring og redsel, noe som gjør denne type arbeid svært krevende, vondt og vanskelig. Men det er det arbeidet krever. Det er rett og slett de følelsene man i utgangspunktet skjøv ut av bevisstheten man igjen må møte på nytt i nye omstendigheter, med nye erfaringer og med nye ressurser. Arbeid som dette bygger blant annet på psykologisk teori, og kan gå under navn som traumearbeid. Vedkommende som lykkes med arbeid som dette vil ha tilgang til mer av seg selv, mer av sine ressurser og mer av sin livskraft. Følelser og energi som tidligere var blokkert, og ressurser som tidligere ble brukt for å holde det ene og det andre i sjakk frigjøres til livsbejaende bruk.

Jeg har år med arbeid bak meg for å kunne fortelle denne historien. Jeg har gått en lang vei og reist mange steder for å overkomme min egen redsel for mine dypeste sår. Jeg håper du som lytter får noe ut av denne episoden. Jeg vil også si at en historie som dette selvfølgelig inneholder mer detaljer enn hva man greier å legge frem i en podkastepisode. Visse aspekter historien inneholder mer kompleksitet enn hva som kommer frem.