Dialoger

#1 Dialoger
En samtale med min kamerat Morten Reitbakken (26.juli 2022)
Denne samtalen er også en del av Elefanten i rommet podcast sitt innhold (episode #18)