Bacheloroppgave: Ketamin-assistert terapi

Våren 2024 hadde jeg min avsluttende praksis som vernepleierstudent på en klinikk som benytter legemidlet ketamin i depresjonsbehandling, og jeg skrev min bacheloroppgave med utgangspunkt i et studieprosjekt jeg gjennomførte ved denne klinikken. Studieprosjektet har én studiedeltaker hvor ketamin ble benyttet i kombinasjon med den atferdsanalytiske behandlingsmetoden «Atferdsaktivering for depresjon» for å undersøke effektiviteten av denne kombinerte behandlingsmetoden for behandlingsresistent alvorlig depresjon. Resultatene viser en 63,2% reduksjon av depressive symptomer etter 8 uker behandling, målt uken før behandlingsstart og uken etter avsluttet behandling.

Tittel på bacheloroppgave: Atferdsaktivering for depresjon i kombinasjon med racemisk ketamin i behandlingen av behandlingsresistent alvorlig depresjon

Bacheloroppgaven kan lastes ned her: